Actualité de l’Anarcho-syndicalisme

[ Imprimer cet article ] [ Envoyer cet article ] [ Nous ecrire ]ARBETARE, ARBETSLÖS, STUDENT !

lundi 3 septembre 2001

Internationella Arbetarförsamlingen

ARBETARE, ARBETSLÖS, STUDENT

Du har bestämt dig för att kämpa för att kunna förbättra dina livsvillkor. Du vill organisera dig utan att låta dig återföras till partilinjen. Du är solidarisk med dem som, precis som du :

Vägrar att sänka armarna framför arbetsköparen. Vägrar att foga sig inför ett ett grymt och absurt ekonomiskt system. Vägrar att låta sig luras av politiker, fackföreningar och föreningar.

Du har hopp om att kunna bygga en rättvisare värld, där rikedomarna fördelas efter behov, i en värld utan vare sig krig eller nationsgränser.

LÅT OSS ENAS FÖR ATT VINNA !

C.N.T. - A.I.T. samlar kvinnorna och männen som kämpar för grundvalen mot exploatering, misär och politikernas lögner. C.N.T. - A.I.T. förenar på nationellt plan människor i grupper enligt anarko-syndikalistiska principer för att kämpa inom företagen, i stadsdelarna och på skolorna. C.N.T. - A.I.T. ställer inte upp i några val (varken politiska eller fackliga), begär inga statsanslag. Är helt oberoende av myndigheterna. C.N.T. - A.I.T. är en kämpande organisation inom det ekonomiska och sociala området.

TILLRÄCKLIGT STARKA FÖR ATT VARA SJÄLVSTÄNDIGA ! TILLRÄCKLIGT SJÄLVSTÄNDIGA FÖR ATT VARA FÖRENADE !

Alla individer, alla grupper som har som mål att kämpa mot kapitalismen och dess medbrottsling Staten måste känna till att kraften bor inom dem själva. Inför arbetsköpares och politikers makt, är självständigheten ingenting utan förening och solidaritet. Det är därför var och en har en röst. Olikheten, självständigheten, solidariteten, viljan, interkorporationen utgör grundvärderingarna inom anarko-syndikalismen med vilka vi kämpar för en annan framtid.

VÅRT ARV, DET ÄR VÄRLDEN !

C.N.T är en anarko-syndikalistisk organisation. Den samlar alltså på nationellt plan lokala syndikalistgrupper inom regionala fackföreningar. Men exploateringen överträder de nationella gränserna. Det är därför C.N.T självt är anslutet till A.I.T. (Internationella Arbetarförsamlingen) med anarko-syndikalistiska organisationer i så vitt skilda länder som Spanien, Ryssland, Nigeria, Japan, U.S.A, Australien och Brasilien alla drivande samma kamp.

Lokalt samlas alla aktiva i C.N.T. - A.I.T. som arbetar inom samma område i en syndikalistisk sektion. Det finns sektioner inom alla skilda områden (statliga som privata). C.N.T. uppmuntrar interkorporation eftersom alla löntagare, direkt eller indirekt stöter på samma angrepp. Det gäller likväl den statliga som den privata sektorn, tillfälligt som fast anställda, löntagare och arbetslösa, alla måste vi kämpa.

(Syndicat Interco CNT - AIT de Toulouse 1993) Traduit par M.L. Sundkvis


CNT-AIT-  Contacter des militants anarcho-syndicalistes
-  http://cnt-ait.info est le site d’actualité de l’Anarcho-syndicalisme.
-  La reproduction et la diffusion de l’Actualité de l’Anarcho-syndicalisme sont encouragées

Dans la même rubrique


Från Cellatex till Moulinex
- ett utbrott av öppet socialt våld

L'Actualité de l'Anarcho-syndicalisme sur votre site : backend.php3.
Site developpé avec SPIP, un programme Open Source écrit en PHP sous licence GNU/GPL.