Actualité de l’Anarcho-syndicalisme

[ Imprimer cet article ] [ Envoyer cet article ] [ Nous ecrire ]STÁVKA V NEWELLU

sociální sebeobrana ve Francii

dimanche 10 novembre 2002

Autor : Pavel Pecka - 06.11.2002 - verze pro tisk

"Newell Window Fashion inc." je firma specializující se na výrobu oken. Slévárna v Negrepelisse - vesnici poblíz Montauban,v jihozápadní Francii - se soustredí na výrobu kovových soucástek pro okna, rolety a na zámecnické práce. Továrna patrí americké nadnárodní spolecnosti Newell-Rubbermaid (ta vlastní i dalsí firmy : Rubbermaid, Parker/Eldon pens, Little tikes - Gracco toys, Calphalon Wearever cookware, Levolor/Kirch House hardware).

V lednu 2000 koupil Rubbermaid závody Newellu (ctyri ve Francii, jeden ve Spanelsku a jeden v Británii).

Na zacátku léta, tesne pred tím, nez odjel na dovolenou, rekl séf delníkum, ze se rozhodl zavrít minimálne dva ze ctyr francouzských závodu : v Negrepelisse a v Ablis, v parízském regionu. K uzavrení podniku má dojít na vánoce roku 2002. Plánované odstupné je to nejnizsí mozné : pouze zákonné minimum. Pracující dostanou sestidenní plat za kazdý odpracovaný rok. Tedy za patnáct let práce dostane delník méne nez petimesícní plat !

Behem letosního léta narustal mezi triatriceti zamestnanci vztek. Mezi nimi je i malá skupina clenu a sympatizantu Národní konfederace práce (francouzská sekce Mezinárodní asociace pracujících, CNT-AIT). Ti samozrejme odvádeli svou nenápadnou podzemní organizacní práci. Na konci srpna séf zaslal nekterým pracujícím výhruzný dopis, protoze zpozoroval, ze se mezi sebou domlouvají. To uz bylo na kováky prílis.

20. zárí se delníci rozhodli zareagovat. Svolali mítink, aby se pripravili na boj, a pozádali CNT-AIT, aby se zapojila a pomohla jim. Setkání bylo úspesné : pracující znovu nabyli sílu a kuráz, my jsme mluvili o dustojnosti a solidarite.

Museli jsme být rychlí, protoze 24. zárí melo být zasedání reditelu. 23. zablokoval vesnický Podpurný výbor brány závodu. Výbor tvorí príbuzní zamestnancu, duchodci, drobní zivnostníci z vesnice, apod. (Vsichni lidé, kterí neriskují silnou represi.) Zavrení továrny je pro tak malou vesnici, jakou je Negrepelisse, katastrofou ; nasvedcují tomu i jiné prípady podobne zavrených podniku. Solidarita je spontánní. Také nákladní vozy jsou zablokovány. Pracující uvnitr továrny se dohadují na svých pozadavcích. Reditel, který byl jeste pred týdnem arogantní, je ted bezradný ! 24. se situace opakuje. Atmosféra je skvelá. Je slunecno, obchodníci z vesnice poskytli dostatecné zásoby jídla. Prisel i poslanec z místního parlamentu, ale pracující ho vyzvali, aby odesel, protoze si neprejí zneuzití svého hnutí politickými stranami.

Bitva probíhá i v místním tisku : noviny Depeche du Midi se postavily na stranu séfu. O Podpurném výboru, pracujících a jejich boji se v nich psalo svinstvo. Napsali, ze dukazem neorganizovanosti boje je, ze v cele výboru není predseda ! Výbor odpovedel letákem, vysvetlujícím, ze zádného predsedu nepotrebují, aby byli organizovaní, protoze veskerá rozhodnutí se kolektivne prijímají na vseobecných shromázdeních. Jiné místní noviny Le Journal du Tarn napsaly mnohem objektivnejsí clánky - a napadly neférové clánky svých konkurentu, pro jejich lzivost. 25. zárí, po trech dnech blokády, byl séf prinucen k jednání. Ale to co nabídl nebylo dostacující. Nyní pracující chtejí odstupné ve výsi rocního platu pro vsechny, plus jeden mesícní plat za kazdý odpracovaný rok v továrne. Séf to odmítl.

Prvního ríjna, po novém vseobecném shromázdení, se pracující rozhodli pokracovat v boji : nyní jsou tedy ve stávce i formálne a okupují továrnu. 3. ríjna, po trech dnech stávky prisel séf s novým návrhem, ale stále nedostatecným. Vseobecné shromázdení rozhodlo pokracovat v akci.

Behem té doby se také navázaly kontakty s nekterými dalsími závody Newellu. Závod v Ablis, jenz se má také letos zavírat, se zapojil do hnutí. Vstoupili do stávky spolu s Negrepellise a pracující z obou továren se nyní snazí postupovat koordinovane. V soucasné dobe je ve stávce témer sto lidí.


Podle zprávy CNT-(f)AIT, a Podpurného výboru Newellu


CNT-AIT-  Contacter des militants anarcho-syndicalistes
-  http://cnt-ait.info est le site d’actualité de l’Anarcho-syndicalisme.
-  La reproduction et la diffusion de l’Actualité de l’Anarcho-syndicalisme sont encouragées

L'Actualité de l'Anarcho-syndicalisme sur votre site : backend.php3.
Site developpé avec SPIP, un programme Open Source écrit en PHP sous licence GNU/GPL.