Actualité de l’Anarcho-syndicalisme

[ Imprimer cet article ] [ Envoyer cet article ] [ Nous ecrire ]DWA DNI PIEKłA W ZATOCE CADIZ I SEWILLI

Czwartek 27 maja 2004

Na poczštku lutego w Andaluzji 2 dni trwały walki pomiędzy zwišzkowcami stoczni Izar S.A. a policjš.

Robotnicy wœciekli sš nowe warunki pracy. Ponieważ ich żšdania dotyczšce kontraktu płacowego były przez miesišce odstawiane na półkę przez półpaństwowy koncern, a ostatnio zarzšd zapowiedział zmiany warunków zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu. Jednoczeœnie zarzšd oœwiadczył, że po latach przynoszenia strat, firma przynosi dochód.

REAKCJA ROBOTNIKÓW TO OTWARTA WALKA!

(tak jak w 1985 czy 2000 roku)

W odpowiedzi na kroki zarzšdu 4 lutego 2 tysišce robotników zablokowało dojazd do stoczni, wiele ulic w PuertoReal, drogę będšcš jedynym dojazdem do miasta. Ogień zapłonšł na barykadach. Doszło do brutalnych starć z policjš. W przeddzień ponad 4 tysišce stoczniowców z zakładu Izar S.A. (Z PuertoReal, Cadiz, Sewilli) i wielu powišzanych zakładów prowadziło bitwę z oddziałami do tłumienia protestów o mosty do miast Cadiz i SanFerrol oraz drogę zakładowš. Wielu robotników odniosło obrażenia, trzech zostało poważnie rannych.

W tym samym czasie w miastach Sewilli i PuertReal ponad tysišc stoczniowców blokowało dojazd do portu. Próbowali przejšć kontrole nad œluzami wejœciowymi do portu. Po trzygodzinnej bitwie, zmienili plan i zrobili demonstracje w centrum miasta. 22 robotników i jeden dziennikarz odniosło obrażenia na skutek gazu łzawišcego, jedna osobę na krótko zatrzymano. 4 tysišce stoczniowców demonstrowało w mieœcie Ferrol (tam kolejne 2 stocznie posiada koncern IZAR), demonstracje miały tam spokojny przebieg.

W 1985 roku w PuertoReal doszło do trwajšcej tydzień walki pomiędzy robotnikami zamykanej stoczni a policjš. Pod naporem oddziałów do zwalczania zamieszek - szturmujšcych stocznie robotnicy cofnęli się i kilka dni skutecznie bronili się używajšc miedzy innymi samodzielnie zrobionych wyrzutni rakiet. Zamkniecie stoczni zostało wówczas powstrzymane przez ostre protesty. Grupy zakładowe anarchosyndykalistów z CNT odgrywały wówczas ważnš role w walce o uratowanie stoczni.

Po dwóch dniach nadeszła cisza, robotnicy wrócili do stoczni a ulice miast, gdzie trwały bitwy pełne były gwardii cywilnej i innych jednostek policji. W przecišgu następnych tygodni odbywa się wiele strajków i akcji, między innymi z centralnš demonstracjš 5 marca i 24 godzinnym strajkiem. Zakładowe grupy CNT wydały ulotkę w której przedstawiły aktualnš sytuacje, zanalizowały wyniki działań z ostatnich miesięcy i obaliły ówczesne układy pomiędzy władzami koncernu a reformistycznymi zwišzkowcami.


CNT-AIT-  Contacter des militants anarcho-syndicalistes
-  http://cnt-ait.info est le site d’actualité de l’Anarcho-syndicalisme.
-  La reproduction et la diffusion de l’Actualité de l’Anarcho-syndicalisme sont encouragées

Traduction(s):

[ Haut ]
Dans la même rubrique


Jak Marx i Machno spotkali siê z McDonald’sem
Considérations sur les grèves de Pizza Hut, de McDonald’s et des Frog Pubs

Strajk pracowników "Newell"
potrzebne wsparcie!
CZYM JEST I JAK POWSTALO
MIEDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE ROBOTNIKOW
Miedzynarodowka Anarcho-Syndykalistyczna
Międzynarodowego Stowarzyszenia Robotników i Pracowników
OBRONA ANARCHOSYNDYKALIZMU ORAZ MSR

Lionbridge - doœæ ³amania praw pracowniczych !
Akcja CNT-AIT w Pary¿u i w Belgii

L'Actualité de l'Anarcho-syndicalisme sur votre site : backend.php3.
Site developpé avec SPIP, un programme Open Source écrit en PHP sous licence GNU/GPL.