Actualité de l’Anarcho-syndicalisme

[ Imprimer cet article ] [ Envoyer cet article ] [ Nous ecrire ]MEĐUNARODNO UDRUŽENJE RADNIKA I RADNICA

Brève Histoire de l’AIT

Wednesday 24 December 2003

22. decembra 1922. godine otpočeli su razgovori, koji su za cilj imali vaspostavljanje Međunarodnog udruženja radnika – I internacionale, u kojima su učestvovale revolucionarne sindikalističke organizacije iz celoga sveta. Na skup su svoje predstavnike poslale: F.O.R.A. - Radnička federacija argentinskog regiona (200,000 članova), IWW - Industrijski radnici i radnice sveta iz Čilea (20,000), Unija za sindikalističku propagandu iz Danske (600), FAUD – Unija slobodnih radnika Nemačke (120,000), Nacionalni radnički sekretarijat Nizozemske (22,500), USI – Unija italijanskih sindikalista (500,000), Generalna konfederacija radnika iz Portugalije (150,000), SAC - Centralna švedska radnička organizacija (32,000), Komitet za odbranu revolucionarnog sindikalizma u Francuskoj (100,000) i Savez boraca iz Pariza (32,000). CNT – Nacionalna konfederacija rada, španska anarho-sindikalistička organizacija, je bila u nemogućnosti da učestvuje u radu sastanka zbog žestokih socijalnih okršaja sa španskom državom. No, i oni su godinu dana kasnije pristupili, na pomenutom sastanku formiranom, Međunarodnom udruženju radnika (MUR je kasnije promenio ime u Međunarodno udruženje radnika i radnica).

Tokom ’20 godina XX veka MUR je procvetao. Veliki broj sindikata i propagandnih grupa je stupilo u pregovore sa sekretarijatom MUR-a. Tako je Internacionala, pored pomenutih, stvorila kontakte i u Meksiku, Urugvaju, Bugarskoj, Poljskoj, Japanu, Australiji, Južnoj Africi, Paragvaju i severnoj Africi. Razvoj anarho i revolucionarnog sindikalizma je doživeo svoj vrhunac u španskoj revoluciji koju je pokrenula španska sekcija MUR-a – CNT. Tokom Španskog građanskog rata anarho-sindikalistički/e radnici i radnice su uspeli/e da kolektiviziju i samoupravno pokrenu, pogotovu u predelu Katalonije i Aragona, velike segmente industrije. Zahvaljujući kolaboraciji između fašističkih zlotvora i državno-komunističkih staljinista, revolucija u Španiji je ugušena. Nakon toga nastupio je crni talas reakcije širom sveta. Do kraja Drugog svetskog rata evropski sindikalistički pokret i MUR su bili gotovo uništeni.

1951. godine MUR u Tuluzu održava svoj prvi kongres nakon rata. Događaji sa kraja ’60 godina, kao i pad frankističkog režima 1975. godine u Španiji, označavaju početak ponovnog oživljavanja Internacionale. Nakon žestokih unutrašnjih sukoba i razilaženja tokom ’70 i ’80 godina prošlog veka, MUR krajem ’90 godina ponovo staje na put oporavka i sada, ideološki značajno profilisaniji, predstavlja jedinu istinski revolucionarnu međunarodnu mrežu slobodarskih organizacija. Trenutno sekcije MUR-a postoje u Španiji, Italiji, Francuskoj, Velikoj Britaniji, Nemačkoj, Slovačkoj, Češkoj, Argentini, Brazilu, Portugaliji, Ruskoj federaciji, Švajcarskoj, Norveškoj, Čileu, Nigeriji i Bugarskoj. Organizacije iz SAD-a, Meksika, Kanade, Kolumbije, Bangladeša i Australije su u redovnim kontaktima sa sekretarijatom MUR-a i jedan deo njih se nalazi u poziciji prijatelja Internacionale.

Na nastupajućem, XXII kongresu MUR-a, koji će se krajem 2004. godine održati u Španiji, Anarho-sindikalistička inicijativa će biti primljena u punopravno članstvo Internacionale. Ovo će biti prvi put, od učešća anarho-sindikalista iz Srbije na međunarodnom anarhističkom kongresu održanom 1907. godine u Amsterdamu, da se slobodarske snage sa ovih prostora formalno priključe međunarodnom pokretu. Na taj način ćemo značajno ojačati naše pozicije i omogućiti našem članstvu učestvovanje u međunarodnom poduhvatu stvaranja slobodarskog komunizma - Anarhije. Kroz Internacionalu, pored efikasnije saradnje u odbrani radničkih prava i interesa, naša organizacija će nastaviti da propagira i sprovodi svoju politiku nužnog jedinstva svih istinski slobodarskih, anti-autoritranih, organizacija i grupa.

KAPITAL I REPRESIJA SU GLOBALNI

ZATO JE I NAŠ ODGOVOR MEĐUNARODAN !

ŽIVELO MEĐUNARODNI ANARHO-SINDIKALIZAM!

ŽIVELO MEĐUNARODNO UDRUŽENJE RADNICA I RADNIKA !

U Beogradu, 26. decembra 2003. godine,

Sekretarijat Anarho-sindikalsitičke inicijative

Kontakt E-mail: info@inicijativa.org


CNT-AIT-  Contacter des militants anarcho-syndicalistes
-  http://cnt-ait.info est le site d’actualité de l’Anarcho-syndicalisme.
-  La reproduction et la diffusion de l’Actualité de l’Anarcho-syndicalisme sont encouragées

  Présentation
  Contacts
Déplier Abstention et résistances populaires
Déplier Dossiers
  ESPOIR (Bulletin du SIPN)
  FACE A LA CRISE
Déplier International
Déplier Luttes : actualité, bilans, archives
  LUTTES DANS LES QUARTIERS POPULAIRES
  Publications
  RESISTANCE POPULAIRE
  SOLIDARITE
Déplier Stratégie
  Sur la Toile
Déplier Syndicalisme ?
Déplier TRAVAILLER PLUS ? POUR QUOI ? PRODUIRE ? COMMENT ?
  YVELINES ROUGE ET NOIR

LISTE DE DIFFUSION
      S'ABONNER
     Votre adresse électronique :
     
     
     Un message de confirmation vous sera demandé par courrier électronique.
      Gérer son abonnement.
     Votre adresse d'abonné :
     
     
      CONSULTER LES ARCHIVES

[ Plan du site ] [ Haut ]
Traduction(s):

[ Haut ]

L'Actualité de l'Anarcho-syndicalisme sur votre site : backend.php3.
Site developpé avec SPIP, un programme Open Source écrit en PHP sous licence GNU/GPL.